Likvidace firmy

Ceník

Likvidace firmy

Potřebujete ukončit činnost své firmy? Jde to i bezpečně a bezbolestně. Uděláme to za vás.

Život někdy přináší situace, kdy se potřebujete firmy zbavit. Buď společnost přestane plnit svou funkci, anebo vy již dále nechcete podnikat. Svou firmu můžete prodat nebo ji dát do likvidace. S oběma variantami vám snadno pomůžeme. Pokud nás zplnomocníte a poskytnete nám základní součinnost, vyřešíme prakticky vše za vás.

Likvidace společnosti je právní postup, který vede k ukončení podnikání obchodní korporace. K likvidaci dochází, když se společníci dohodnou na ukončení činnosti společnosti. Existují různé typy likvidace, které se liší podle konkrétních okolností a majetkového stavu společnosti.

  1. Likvidace s.r.o.: Tento proces zahrnuje vypořádání veškerých majetkových dluhů a pohledávek společnosti a následné vymazání společnosti z obchodního rejstříku
  2. Likvidace společnosti bez majetku: V případě, že společnost nemá dluhy a majetek, likvidaci a výmaz společnosti z rejstříku to usnadní.  Je-li společnost bez majetku a má dluhy, je proces likvidace komplikovanější, protože společnost nemá žádný majetek, který by mohl být použit k uspokojení jejích dluhů.
  3. Zrušení společnosti bez likvidace: Tento typ zrušení nastává, když majetek společnosti přechází na jinou právnickou osobu (např. fúze). Další možností je prodej společnosti třetí osobě. V tomto případě není potřeba provést likvidaci.
  4. Dobrovolná likvidace společnosti: Tento proces začíná rozhodnutím společníků o zrušení firmy a následně probíhá podle stanovených pravidel.
  5. Průběh dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným: Tento proces je podrobně popsán v zákonech a vyžaduje splnění řady povinností, včetně vypořádání dluhů a pohledávek. Je to individuální záležitost, poradíme vám.
  6. Zrušení s.r.o. bez likvidace: Tento proces je možný, pokud majetek společnosti přechází na jinou právnickou osobu. Viz 3.
  7. Likvidace s.r.o. s dluhy: I když má společnost dluhy, může být zrušena a vstoupit do likvidace. Rejstříkový soud však nemůže vymazat společnost, pokud nebudou veškeré dluhy uspokojeny u věřitelů.

Časté dotazy týkající se likvidace mohou zahrnovat otázky týkající se postupu likvidace s.r.o., ceny za likvidaci s.r.o., nebo ceny za zrušení s.r.o. Bez ohledu na to, zda jsou tyto dotazy relevantní nebo ne, je důležité konzultovat jakékoli rozhodnutí o likvidaci s odborníkem na korporátní právo. Poradíme vám.

Naše práce aneb „Postup při likvidace společnosti” 

K likvidaci může dojít rozhodnutím společníka/ů (Notářským zápisem), anebo rozhodnutím soudu (při neplnění povinností)
Společníci určí likvidátora, společnost nadále přidává k názvu společnosti dodatek "v likvidaci"
Je nutná mezitímní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace
Dojde k vyvěšení likvidace v obchodním věstníku po dobu 90 dnů pro přihlášení případných věřitelů
Požádá se místně příslušný FÚ o souhlas s výmazem společnosti z obchodního/veřejného rejstříku
Vypracuje se účetní závěrka ke dni ukončení likvidace
Budeme realizovat průběžné a závěrečné zprávy likvidátora
Vše podáme na soud a požádáme o výmaz z obchodního rejstříku
Při likvidaci musí mít společnost vypořádány závazky a pohledávky, ukončenou činnost

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

Reference Easy Support "Likvidace společnosti" aneb Jak hodnotí spolupráci s námi naši zákazníci?

Reference 1: Ing. Erich Kučera, Hlučín

Posílám své poděkování za skutečně profesionální přístup k likvidaci mých dvou společností (Kunako a Emakonzult) v roce 2022. V průběhu tohoto, poměrně dlouhého procesu, postupovali všichni pracovníci společnosti Easysupport.cz s maximální vstřícností a vysokou profesionalitou až do vymazání společností z OR. Vřele doporučuji tuto společnost jak pro založení, tak pro likvidaci obchodních společností.

Reference 2: Ing. Zdeněk Vilím, Praha 

Děkuji Vám za spolupráci - přestože jsem z Prahy, tak mě na internetu zaujala prezentace a nabídka, kterou nabízíte. Nemívám ve zvyku platit předem, ale v tomto případě toho nelituji. Vše co jste slíbili jste také udělali, a to je v dnešní době velká vzácnost. Zejména bych rád poděkoval paní Monice Agler za její pojetí celé zakázky a trpělivost kterou se mnou měla. Rád svým známým doporučím na koho se mají v případě potřeby obrátit. Přeji Vám mnoho dalších úspěchů.

 

 

Chci nabídku