Ostatní služby

Ceník

 

Likvidace firmy a Pojištění podnikatelských rizik

 

Likvidace firmy

Potřebujete ukončit činnost své firmy? Jde to i bezpečně a bezbolestně. Uděláme to za vás.

Život někdy přináší situace, kdy se potřebujete firmy zbavit. Buď společnost přestane plnit svou funkci, anebo vy již dále nechcete podnikat. Svou firmu můžete prodat nebo ji dát do likvidace. S oběma variantami vám snadno pomůžeme. Pokud nás zplnomocníte a poskytnete nám základní součinnost, vyřešíme prakticky vše za vás.

Naše práce aneb „Co se děje při likvidaci?” 

K likvidaci může dojít rozhodnutím společníka/ů (Notářským zápisem), anebo rozhodnutím soudu (při neplnění povinností)
Společníci určí likvidátora, společnost nadále přidává k názvu společnosti dodatek "v likvidaci"
Je nutná mezitímní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace
Dojde k vyvěšení likvidace v obchodním věstníku po dobu 90 dnů pro přihlášení případných věřitelů
Požádá se místně příslušný FÚ o souhlas s výmazem společnosti z obchodního/veřejného rejstříku
Vypracuje se účetní závěrka ke dni ukončení likvidace
Budeme realizovat průběžné a závěrečné zprávy likvidátora
Vše podáme na soud a požádáme o výmaz z obchodního rejstříku
Při likvidaci musí mít společnost vypořádány závazky a pohledávky, ukončenou činnost

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

 

Pojištění nejen podnikatelských rizik

Podnikatelská rizika – nemovitosti (požár, živel), výpadek tržeb, flotilové pojištění aut, pojištění odpovědnosti firemní i zaměstnanců, benefity zaměstnancům (pojištění, spoření).

Pojištění občanů – auta, nemovitosti, životní a úrazové pojištění.

Orientační a nezávazná kalkulace do dvou dnů od zadání, včetně daňového zvýhodnění.

Chci nabídku