Změna sídla firmy

Každá právnická osoba – společnost, zřízená na území ČR, je povinna dle platných zákonných norem uvést adresu sídla v obchodním rejstříku. Toto sídlo musí být určeno již při jejím založení v zakladatelském dokumentu.

Právní úprava sídla dle zákona umožňuje, aby právnická osoba zapisovaná do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku ve svém zakladatelském dokumentu uvedla namísto přesné adresy svého sídla pouze obec, v níž se sídlo nachází. K zápisu do příslušného rejstříku se však již musí zapsat plná adresa sídla. Toto ustanovení má praktický význam tehdy, když se právnická osoba stěhuje do nového sídla v rámci jedné obce. V případě, že je v zakladatelském dokumentu uvedena pouze obec, není nutné tento dokument měnit formou Notářského zápisu.

V případě změny sídla mimo zapsanou obec, musí toto jít Notářským zápisem (mění se Zakladatelská listina/Společenská smlouva).

Ke změně sídla budete potřebovat souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem (v případě více vlastníků dle LV či jiných právních listin, je potřeba souhlas všech), který nesmí být starší 3 měsíců, a to v originále nebo ověřené kopii.

Měníte-li sídlo v rámci obce, stačí vyplnit Návrh na zápis změn (inteligentní formulář justice), ověřit podpis (jednatel), nalepit na něj kolek ve výši 2.000,- Kč, přiložit souhlas s umístěním sídla a podat na příslušný soud.

Pokud se sídlo mění mimo zapsanou obec Notářským zápisem, stačí, když se společník/ci dostaví se souhlasem k sídlu k notáři a ten změnu sídla rovnou zapíše do rejstříku. Zde se cena Notářského zápisu, včetně zápisu změny sídla do rejstříku, pohybuje mezi 8-11.000,- Kč.

Naše společnost také poskytuje sídla firmám. Nejen, že vám rádi poradíme s náležitostmi ohledně změny sídla společnosti, ale také vám můžeme nabídnout sídla na lukrativních adresách.

 

Chci nabídku