S.r.o. základní kapitál

Odpovědi na otázku, co je základní kapitál s.r.o., vlastní kapitál, jak se vypočítá podíl společníka apod. najdete v odpovědi na podobnou otázku zde.

V současné době je možné splatit základní kapitál do výše 20.000,- Kč bez nutnosti zřizovat účet v bance. Základní kapitál se splatí určenému správci vkladu (obvykle zakladatel nebo jednatel společnosti), který notáři předá jen prohlášení o splacení základního kapitálu. Po zápisu společnosti do OR pak jednatel zřídí již běžný účet v preferovaném bankovním ústavu. Tudíž při spolupráci s námi vy nikam při založení s.r.o. nemusíte.

K 1.1.2021 vyšla velká novela Zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK). Přijetím této novely ZOK došlo k důležitým změnám, které ovlivnily zejména proces založení s.r.o. a jiných kapitálových společností.

Jednou z pozitivních změn je, že při založení s.r.o. se základním kapitálem do 20.000,- Kč (tedy od 1,- Kč do 20.000,- Kč) se tento kapitál nemusí splácet v bance, ale přímo k rukám správce vkladu (jednatel, zakladatel, my v plné moci…). Což je pro naše klienty úleva – nemusí před založením s.r.o. do banky a předávat zpět potvrzení o splacení základního kapitálu. Zřídit účet společnosti v preferované bance je možné až po zápisu společnosti do OR, kdy bude mít IČ. Nemusí se tedy do banky 2x.

Domluvte si s námi termín založení s.r.o., zašlete podklady pro přípravu listin a Notářského zápisu, a vše vyřídíme během jednoho dne.

U základního kapitálu nad 20.000,- Kč je již nutné splatit jej v bance (ve vámi preferované), a to složením na zvláštní účet pro správu vkladu (ne dříve, než je vyhotoven Notářský zápis o založení  společnosti).

 

Chci nabídku