Změna sídla společnosti, změna názvu s.r.o. a další změny ve společnosti

Víte, že pokud potřebujete jakoukoliv změnu na společnosti - jako je např. změna jednatele, změna společníka, změna sídla firmy, změna společenské smlouvy, změna zakladatelské listiny, změna OSVČ na s.r.o., prodej podniku, změna výše základního kapitálu, zapsat změnu v obchodním rejstříku, změnit název firmy, vyhotovit notářský zápis, převést podíl na s.r.o., zapsat zahraničního společníka.... , stačí k tomu hodina? Kontaktujte nás, poradíme, naceníme a o vše se postaráme.

Nejčastěji požadované změny v s.r.o.

Změna jednatele/jednatelů

Při změně osob v rámci zapsaného počtu jednatelů v Obchodním rejstříku potřebujete:

 1. Rozhodnutí valné hromady nebo Rozhodnutí jediného společníka.
 2. Prohlášení jednatele.
 3. Návrh na zápis změn do obchodního či veřejného rejstříku.
 4. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Při změně počtu jednatelů, nebo změně zastupování či jednání za společnost, je nutný Notářský zápis, neboť se mění Zakladatelská listina, případně Společenská smlouva.

Změna společníka/společníků

Tato změna se nejčastěji děje při prodeji podílu. Pokud se podíl nerozděluje, stačí:

 1. Rozhodnutí valné hromady nebo Rozhodnutí jediného společníka
 2. Návrh na zápis změn do obchodního či veřejného rejstříku
 3. Smlouva o převodu podílu.
 4. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Při rozdělení podílu na více společníků, nebo sloučení více podílů na jeden, změně hlasovacích práv, vydání kmenového listu, atd., je potřeba změnu provést Notářským zápisem, protože se mění Zakladatelská listina či Společenská smlouva.

Změna Společenské smlouvy/Zakladatelské listiny

Změnit Společenskou smlouvu nebo Zakladatelskou listinu je možné pouze Notářským zápisem. Obvykle se jedná např. o změnu názvu, sídla, rozdělení nebo sloučení podílů, jiný počet jednatelů, doplnění předmětů podnikání, zvýšení anebo snížení základního kapitálu. Tedy jde o jakoukoliv změnu, která by obsah Společenské smlouvy nebo Zakladatelské listiny změnila.

Změna názvu společnosti

Nutno provést Notářským zápisem. Tímto krokem se mění Zakladatelská listina nebo Společenská smlouva.

Změna sídla firmy

V rámci obce, je možné změnit adresu bez Notářského zápisu. Budete potřebovat:

 1. Souhlas s umístěním sídla společnosti s ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti.
 2. Návrh na zápis změn do obchodního či veřejného rejstříku
 3. Kolek ve výši 2.000,- Kč.

Změna sídla mimo obec zapsanou v Zakladatelské listině či Společenské smlouvě je možná pouze Notářským zápisem.

Změna/doplnění předmětů podnikání

Při změně nebo doplnění živností volných stačí obvykle navštívit kterýkoliv Živnostenský úřad. Nemáte-li však tyto obory živnosti volné v Notářském zápise, je nutné tyto obory Notářským zápisem doplnit – tedy je nutná návštěva notáře. U živností řemeslných, vázaných, koncesovaných, případně licencí, povolení atd. platí, že pokud nově požadovaný předmět podnikání nemáte zapsaný v Zakladatelské listině nebo Společenské smlouvě, je pro tuto změnu nutný Notářský zápis. Následně bude možné nové předměty podnikání zapsat na výpis z obchodního/veřejného rejstříku.

Likvidace společnosti

K likvidaci může dojít rozhodnutím společníka/ů (notářským zápisem), anebo rozhodnutím soudu (při neplnění povinností). Společníci/soud určí likvidátora, společnost nadále přidává k názvu společnosti dodatek "v likvidaci". U likvidace společnosti jde o zdlouhavý proces, se kterým umíme pomoci. Viz likvidace firmy

 

Chci nabídku