Jak dlouho trvá založení sro?

Když už jste se rozhodli podnikat a v hlavě máte jasný business plán, jak dosáhnout úspěchu a prorazit na trhu, tak proč se zdržovat administrativou se založením společnosti? Čekají Vás ještě další administrativní kroky, výnábor zaměstnanců, výběr banky atp.

Celý proces založení  s.r.o. až po výpis z obchodního rejstříku zapsané společnosti může trvat 1 den až 3 týdny. Chcete-li mít jistotu rychlého vyřízení celého procesu, s námi založíte Vaše s.r.o. za 1-2 dny, kontaktujte nás.

Rozhodli jste se založit si s.r.o. vlastními silami? Níže se tedy pokusíme celý postup co nejsrozumitelněji popsat. Přejeme vám hodně trpělivosti.

Než společnost založíte, je potřeba znát tyto náležitosti:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • předměty podnikání
 • výše základního kapitálu
 • správce vkladu
 • jednatel/é u nově založené s.r.o.
 • společník/ci a výše jejich podílů

 Jakmile máte výše uvedené ujasněno, je potřeba:

1.  Nejdříve je nutné oslovit notáře a domluvit s ním termín ustavující valné hromady, na které dojde k sepsání zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu. Doporučujeme také zaslat notáři údaje o vznikající firmě dopředu, čímž ušetříte čas, a aby ověřil vámi zvolený název společnosti.

2.    Než k notáři na domluvenou schůzku půjdete, je potřeba mít připraveny níže uvedené listiny, abyste je hned na místě podepsali (na většině listin musí být váš ověřený podpis).

  1. Prohlášení jednatele – čestně na této listině musíte prohlásit, že jste svéprávní, bezúhonní, starší 18-ti let, plně způsobilí k právním úkonům, nejste statutárním orgánem v jiné společnosti, na kterou byl prohlášen konkurz nebo podán insolvenční návrh, splňujete podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/91 Sb. Dále prohlašujete, že souhlasíte s tím, abyste byl zapsán jako jednatel uvedené společnosti do obchodního rejstříku. Nutný je na této listině váš ověřený podpis.
  2. Prohlášení správce vkladu – jako správce vkladu společnosti, určený Zakladatelskou listinou, sdělujete, že jste převzal správu vkladů společnosti a tuto správu budete vykonávat až do vzniku společnosti, kdy správu neprodleně převede na společnost, a dále prohlašujete, že jste jako zakladatel společnosti splatil následující vklad do základního kapitálu společnosti. Doporučujeme také podpis ověřit.
  3. V případě základního kapitálu ve výši do 20.000,- Kč doklad o splacení (pokladní doklad k rukám určeného správce vkladu).

3.  Nyní je potřeba zajistit souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti.

Zde musí být uvedeno, že jako vlastník nemovitosti zapsané v Katastru nemovitostí, č. LV….., souhlasí s tím, že na této adrese bude mít společnost (název společnosti) sídlo. A je potřeba mít podpis vlastníka ověřený (ne déle jak 3 měsíce). Vlastník nemovitosti po vás obvykle bude vyžadovat Notářský zápis o založení společnosti.

4.      Jdeme na živnostenský úřad – s sebou si vezměte:

  • Notářský zápis o založení společnosti
  • souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem
  • 1.000,- Kč na správní poplatek
  • platný doklad totožnosti

5.      Máte vše, co k zápisu společnosti do rejstříku potřebujete? Tak jen pro kontrolu (vše v originálech nebo ověřených kopiích):

  • Notářský zápis o založení společnosti
  • Čestné prohlášení jednatele s ověřeným podpisem
  • Souhlas vlastníka nemovitosti s ověřeným podpisem ne starší 3 měsíců
  • Prohlášení správce vkladu/banky
  • Potvrzení správce/banky o splacení základního kapitálu
  • Výpis z živnostenského rejstříku

Všechny výše uvedené listiny předejte notáři, u kterého jste společnost zakládali a ten ji zapíše do rejstříku (nově založená společnost dostane přiděleno IČ).  Do 1-2 dnů, bude výpis založené s.r.o. k dispozici.

6.  Pokud jste spláceli základní kapitál vyšší než 20.000,- Kč v bance, může jednatel jít do banky (s výpisem z OR a dokladem totožnosti), kde vám složený základní kapitál uvolní na běžný účet. A pokračuje se. Na adresu trvalého bydliště jednatele obdržíte přístupové údaje k datové schránce společnosti. Výborná věc. Komunikujete přes ní se státními institucemi, takže nikam moc chodit a stát fronty nemusíte. Například přes ni můžete přihlásit společnost k daním na Finančním úřadu.

 

Chci nabídku