Ready made společnosti

Ready made společnost je vlastně předzaložená společnost, která:

  • je zapsána v obchodním rejstříku
  • má přiděleno identifikační číslo
  • má název
  • má sídlo
  • má vyřízeny obory volné živnosti
  • má splacen základní kapitál v plné výši.

Klient za ni může ihned jednat a v případě potřeby může při koupi této ready made cokoliv na společnosti změnit (název, sídlo, počet statutárů, doplnit předměty podnikání, atd.).

Jsme schopni vám předzaložit společnost dle vašich požadavků, včetně splacení základního kapitálu v požadované výši.

Ready made s.r.o. (společnost založená pouze za účelem jejího dalšího převodu na nového klienta), je již zapsaná v obchodním rejstříku, má platný název, přiděleno IČ, a plně splacený základní kapitál (naše společnosti jej mají ve výši od 10.000,- Kč do 200.000,- Kč). Námi založené ready made s.r.o. splňují všechny zákonem dané podmínky.
Pořídit si ready made s.r.o. lze okamžitě, do 24 hodin za společnost můžete jednat a zároveň ji vlastnit. Dle vašeho přání lze změnit název požadované ready made s.r.o., sídlo, počet jednatelů, společníků, doplnit předměty podnikání, atd.

Tyto ready made společnosti:

  • mají plně splacený základní kapitál
  • jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku, mají přiděleno IČ, název, sídlo a jednatele - název a sídlo je možno změnit, jednatelem se po koupi společnosti stáváte vy. Výsledek je tedy stejný, jako by jste si firmu založili sami - jen s tím rozdílem, že nemusíte disponovat základním kapitálem a ušetříte nezanedbatelné množství času.
  • jsou "čisté" - nikdy nepodnikaly, nemají tedy žádné závazky
  • jejich název a sídlo je možno změnit - pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje název společnosti z nabídky či adresa jejího sídla, je možné kteroukoli z nich přejmenovat, nebo změnit její sídlo. Tato akce vyžaduje svolání valné hromady u notáře - tu nabízíme dodatečně za 8.000 Kč.

 

Chci nabídku