Změna zakladatelské listiny / společenské smlouvy

O společnost je potřeba se starat, a to nejen v rámci vnitřních struktur, ale i v souvislosti s právními úpravami týkajících se změn ve společnosti, jako je např. změna jednatele nebo jednatelů, změna společníka/ů, změna sídla firmy, změna názvu firmy, změna/doplnění předmětů podnikání, likvidace společnosti, a nebo prodeje společnosti se všemi změnami.

K některým výše uvedeným krokům je nutné osvědčení veřejnou listinou, tedy je nutné je provést Notářským zápisem. Jde o změny, které mění obsah Zakladatelské listiny nebo Společenské smlouvy:

  • změna názvu společnosti - změna názvu firmy vždy mění textaci Zakladatelské listiny/Společenské smlouvy
  • změna sídla mimo zapsanou obec - např. máte v Zakladatelské listině/Společenské smlouvě uvedeno město Brno a chcete přesídlit mimo toto město, musíte opět změnit Zakladatelskou listinu/Společenskou smlouvu formou Notářského zápisu
  • změna počtu jednatelů - v Zakladatelské listině/Společenské smlouvě máte uvedený počet 1 a potřebujete přibrat druhého jednatele. Tím Zakladatelskou listinu/Společenskou smlouvu měníte a toto rozhodnutí musí jít Notářským zápisem
  • Zakladatelskou listinu/Společenskou smlouvu dále mění např. rozhodnutí o: výši základního kapitálu, rozšíření či ubrání předmětů podnikání, rozdělení podílů, likvidaci, vydání kmenových listů a mnoho dalšího.

Pokud i Vy zvažujete změnu ve společnosti, rádi Vám pomůžeme a vše zprocesujeme rychle, kvalitně a v souladu s právními předpisy, včetně zajištění notáře. My jsme zkušení profesionálové, kteří Vám umí pomoci se změnami jak zákonnými, tak v rámci vnitřních potřeb.

Nejste si jisti, co musíte při změně udělat? Stačí nám napsat/zavolat požadavek, a my pro Vás najdeme to nejlepší, časově a finančně co nejméně náročné řešení.

Vše je možné realizovat i na základě uděleného zmocnění ke konkrétním úkonům (plné moci).

 

 

Chci nabídku