Změna názvu společnosti

Název společnosti lze změnit pouze Notářským zápisem, protože se tímto úkonem mění znění Zakladatelské listiny/Společenské smlouvy.

Jak při založení společnosti, tak při následné změně názvu je nutné vybrat takový název, který odpovídá ustanovení §132 a násl. nového občanského zákoníku. Tzn. název musí splňovat následující:

  • název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem jiného podnikatele zapsaným v obchodním rejstříku
  • musí být dostatečně rozlišitelný
  • nesmí znít ani foneticky stejně či podobně
  • nesmí být klamavý

Ověřit název si můžete na www.justice.cz. Je ovšem nutné mít na zřeteli, že zadáte-li vámi požadovaný název a systém vám odpoví, že společnost s tímto názvem nebyla nalezena, může se stát, že přesto existuje společnost s podobným názvem, což systém justice není schopen vygenerovat.

Příklad: chcete název Mufin s.r.o., systém vám odpoví, že taková společnost neexistuje. Fajn. Jenže když zadáte Mafin, zjistíte, že tato společnost je v obchodním rejstříku zapsána. Což pro vás znamená, že název Mufin použít nelze. Odporuje to výše uvedenému paragrafu.

Proces kontroly názvu je velmi zdlouhavý tím, že se snažíte zadat různé kombinace názvu. A navíc, pokud si touto kontrolou bez újmy projdete (dle našich klientů je to asi nejtěžší část při zapsání názvu společnosti) a zjistíte, že by nic nemělo zápisu názvu bránit, může se stát, že někdo jiný podá půl hodiny před vámi na kterýkoliv soud v ČR návrh na zápis společnosti s podobným názvem, tudíž vámi požadovaný název by mohl soud zamítnout. Z tohoto důvodu je název společnosti platný až dnem zápisu do obchodního rejstříku – tím, že ho notář po prověření povolí.

Kontaktujte nás, pomůžeme Vám požadovaný název prověřit.

 

Chci nabídku