Společenská smlouva vs. Zakladatelská listina

Zakladatelská listina a Společenská smlouva jsou dva důležité dokumenty pro založení s.r.o. a obě listiny musí mít formu veřejné listiny, tedy Notářského zápisu.

Zakladatelská listina při založení s.r.o. se uplatňuje v případě jednoho zakladatele, který vykonává působnost nejvyššího orgánu – rozhodnutím jediného společníka. Zakladatelská listina obsahuje informace o:

 • názvu společnosti
 • sídle společnosti
 • výši základního kapitálu
 • předmětech podnikání
 • o jednateli a zakladateli

Zakladatelská listina obvykle (mimo např. vydání kmenových listů, počtu jednatelů a jejich jednání, atd.) nemá speciální úpravu a řídí se zákonem o obchodních korporacích.

Společenská smlouva při založení s.r.o. se vyhotovuje v případě dvou a více zakladatelů (společníků), kdy nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Společenská smlouva  dle § 146 zákona o obchodních korporacích musí obsahovat informace o:

 • názvu společnosti
 • sídle společnosti
 • výši základního kapitálu
 • předmětech podnikání
 • o jednateli a zakladatelích

a dále upravuje vnitřní fungování společnosti:

 • včetně práv a povinností společníků
 • výši jejich podílů
 • rozdělení zisku
 • a rozhodování ve společnosti.

 

Chci nabídku