Vklad společníka sro

Společníci mohou mít různou výši svého podílu (vkladu). Záleží jen na dohodě. Pokud chce mít jeden nebo více společníků jistotu rozhodování v některých záležitostech, je potřeba mít celkem nadpoloviční většinu, nebo alespoň 2/3 vkladů. Nebo některý ze společníků vkládá do společnosti více financí, know how, proto může mít vyšší podíl. Je to opravdu jen na vašem zvážení. Zákon o obchodních korporacích také umožňuje, aby měl některý ze společníků vyšší hlasovací práva, než je výše jeho vkladu. To vše musí být zaneseno ve Společenské smlouvě a je možné o tomto rozhodnout pouze Notářským zápisem při založení s.r.o. nebo při provedení změn na společnosti.

Nezapomeňte, minimální výše je 1,- Kč na jednoho společníka, tj. 3 společníci = 3 Kč vklad

Chci nabídku