Sídlo firmy, sídlo společnosti, office house

Ze zákona je právnická osoba (např. s.r.o., a.s., k.s., z.s., atd.) dožadující se zápisu do obchodního rejstříku, povinna při založení společnosti mít adresu sídla firmy. Sídlo je možné mít tam, kde při založení společnosti doložíte právní důvod užívání prostor, tedy souhlas vlastníka/ů té konkrétní nemovitosti, že s umístěním sídla souhlasí.

Sídlo firmy můžete mít např. na adrese trvalého bydliště, v pronajatých kancelářských či skladových prostorách. V případě, že fyzicky kancelář, sklady či jiné prostory pro fungování společnosti nepotřebujete, nebo máte provozovnu (dílnu, prodejnu, sklad), kde vám vlastník nemovitosti nechce nebo nemůže umožnit přímo sídlo společnosti, můžete využít služeb tzv. virtuálního sídla (nebo-li office house). Virtuální sídlo možňuje firmě z jakékoli části republiky oficiálně sídlit v prestižních lokalitách (např. Ostrava, Brno, Praha, Olomouc, atd.). Vyřízení souhlasu s umístěním sídla u virtuálních sídel je rychlé a obvykle online do 1-3 dnů.

Souhlas vlastníka/ů s umístěním sídla musí mít náležitosti, ze kterých je zřejmé, o jakou nemovitost jde, na jakém listu vlastnictví je zapsána, kdo je vlastníkem nemovitosti a musí být uvedena i přesná adresa. Sídlo firmy je možné umístit pouze do nemovitostí s č.p. nebo ev.č. Sídlo firmy není možné umístit do nezkolaudovaných staveb, na pozemky. Podpisy na souhlasu se sídlem musí mít ověřený podpis vlastníka. V případě více vlastníků je nutný ověřený podpis všech.

Potřebujete ohledně sídla pro společnost poradit? Nebo zařídit virtuální sídlo na prestižní adrese? Kontaktujte nás.

Chci nabídku